NỘI THẤT T-HOME

SÁNG TẠO – HIỆN ĐẠI – TIỆN NGHI

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT

PHÒNG NGỦ  – PHÒNG KHÁCH – PHÒNG BẾP

UY TÍN – CHUYÊN NGHIỆP – TIỆN ÍCH

TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ - 0988.346.031

SẢN PHẨM NỔI BẬT

NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH

-11%

KỆ TI VI

KỆ TIVI – TV05

1.600.000 
-11%

KỆ TI VI

KỆ TIVI – TV04

1.600.000 
-11%

KỆ TI VI

KỆ TIVI – TV03

1.600.000 
-11%

KỆ TI VI

KỆ TIVI – TV02

1.600.000 
-11%

KỆ TI VI

KỆ TIVI – TV01

1.600.000 
-8%

KỆ TI VI

KỆ TIVI

1.650.000 

Nội thất phòng khách

VÁCH TRANG TRÍ

Nội thất phòng khách

TỦ GIÀY

Nội thất phòng khách

TỦ GIÀY T-01

Nội thất phòng khách

TỦ GIÀY T-02

Nội thất phòng khách

TỦ GIÀY T-03

Nội thất phòng khách

TỦ GIÀY – T 04

Nội thất phòng khách

TỦ GIÀY – T 05

-11%

Nội thất phòng khách

GHẾ SOFA NỈ CAO CẤP – SF01

12.500.000 
-10%

Nội thất phòng khách

GHẾ SOFA NỈ CHỮ L CAO CẤP – SF03

13.500.000 
-13%

Nội thất phòng khách

GHẾ SOFA CHỮ L CAO CẤP – SF05

10.500.000 
-13%

Nội thất phòng khách

GHẾ SOFA DA CAO CẤP CHỮ L – SF06

17.500.000 
-13%

Nội thất phòng khách

GHẾ SOFA DA CHỮ L CAO CẤP – SF07

21.000.000 
-10%

Nội thất phòng khách

GHẾ SOFA DA CHỮ L CAO CẤP – SF08

21.500.000 
-10%

Nội thất phòng khách

GHẾ SOFA DA CHỮ L CAO CẤP – SF09

22.500.000 
-9%

Nội thất phòng khách

GHẾ SOFA DA CHỮ L CAO CẤP – SF11

15.500.000 
-13%

Nội thất phòng khách

GHẾ SOFA DA CHỮ L CAO CẤP – SF12

14.000.000 
-3%

Nội thất phòng khách

GHẾ SOFA DA CHỮ L CAO CẤP – SF10

14.000.000 
-4%

Nội thất phòng khách

GHẾ SOFA VẢI/NỈ CAO CẤP – SF13

11.500.000 
-11%

Nội thất phòng khách

GHẾ SOFA NỈ CAO CẤP – SF14

12.000.000 
-11%

Nội thất phòng khách

GHẾ SOFA NỈ CAO CẤP – SF15

12.500.000 

NỘI THẤT PHÒNG BẾP

-7%
5.300.000 
-7%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP ACRYLIC CHỮ L _ A-30

5.300.000 
-7%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP ACRYLIC CHỮ L _ A-28

5.300.000 
-7%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP ACRYLIC CHỮ L _ A-25

5.300.000 
-7%
5.300.000 
-7%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP ACRYLIC CHỮ L _ A-23

5.300.000 
-7%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP ACRYLIC CHỮ L _ A-22

5.300.000 
-7%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP ACRYLIC CHỮ L _ A-21

5.300.000 
-7%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP ACRYLIC CHỮ L _ A-20

5.300.000 
-7%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP ACRYLIC CHỮ L _ A-19

5.300.000 
-7%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP ACRYLIC CHỮ I _ A-18

5.300.000 
-7%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP ACRYLIC CHỮ L _ A-17

5.300.000 
-7%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP ACRYLIC CHỮ L _ A-16

5.300.000 
-7%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP ACRYLIC CHỮ I _ A-15

5.300.000 
-7%
5.300.000 
-7%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP ACRYLIC CHỮ l _ A-13

5.300.000 
-5%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP ACRYLIC CHỮ L _ A-12

5.400.000 
-5%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP ACRYLIC CHỮ L _ A-11

5.400.000 
-5%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP ACRYLIC CHỮ L _ A-10

5.400.000 
-5%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP ACRYLIC CHỮ L _ A-09

5.400.000 
-5%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP ACRYLIC CHỮ L _ A-01

5.400.000 
-5%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP ACRYLIC CHỮ L _ A-08

5.400.000 
-5%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP ACRYLIC CHỮ I _ A-07

5.400.000 
-5%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP ACRYLIC CHỮ L _ A-06

5.400.000 
-5%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP ACRYLIC CHỮ L _ A-05

5.400.000 
-5%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP ACRYLIC CHỮ L _ A-04

5.400.000 
-5%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP ACRYLIC CHỮ I _ A-03

5.400.000 
-5%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP ACRYLIC CHỮ L _ A-02

5.400.000 
-3%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP CÁNH KÍNH CHỮ L _ TBCK06

7.000.000 
-3%
7.800.000 
-5%
7.200.000 
-2%
9.200.000 
-4%
9.000.000 
-4%
9.000.000 
-13%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP MELAMINE CHỮ L _ TBM-02

2.800.000 
-13%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP MELAMINE CHỮ L _ TBM-03

2.800.000 
-13%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP MELAMINE CHỮ L _ TBM-04

2.800.000 
-13%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP MELAMINE CHỮ L _ TBM-01

2.800.000 
-13%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP MELAMINE CHỮ I _ TBM-10

2.800.000 
-13%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP MELAMINE CHỮ I _ TBM-09

2.800.000 
-13%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP MELAMINE CHỮ L _ TBM-08

2.800.000 
-13%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP MELAMINE CHỮ I _ TBM-07

2.800.000 
-13%
2.800.000 
-13%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP MELAMINE CHỮ I _ TBM-05

2.800.000 
-13%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP MELAMINE _ TBM-11

2.800.000 
-13%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP MELAMINE CHỮ L _ TBM-12

2.800.000 
-13%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP MELAMINE CHỮ L _ TBM-13

2.800.000 
-13%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP MELAMINE CHỮ L _ TBM-14

2.800.000 
-13%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP MELAMINE CHỮ L _ TBM-15

2.800.000 
-13%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP MELAMINE CHỮ L _ TBM-16

2.800.000 
-13%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP MELAMINE CHỮ L _ TBM-17

2.800.000 
-13%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP MELAMINE CHỮ L _ TBM-18

2.800.000 
-8%
4.800.000 
-15%
4.600.000 
-5%
5.300.000 
-5%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP XOAN ĐÀO CHỮ I _ X-04

5.300.000 
-5%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP GỖ XOAN ĐÀO CHỮ L_ X-05

5.300.000 
-8%
4.800.000 
-8%
4.800.000 
-8%
4.800.000 
-8%
4.800.000 
-8%
4.800.000 
-5%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP GỖ XOAN ĐÀO CHỮ L X-11

5.300.000 
-5%
5.300.000 
-5%
5.300.000 
-5%
5.300.000 
-5%
5.300.000 
-5%
5.300.000 
-8%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP GỖ SỒI CHỮ L _ TBS-01

4.400.000 
-8%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP GỖ SỒI CHỮ L _TBS-02

4.400.000 
-8%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP GỖ SỒI CHỮ L _ TBS-03

4.400.000 
-8%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP GỖ SỒI CHỮ I _ TBS-04

4.400.000 
-8%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP GỖ SỒI CHỮ L _ TBS-05

4.400.000 
-8%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP GỖ SỒI CHỮ L _ TBS-06

4.400.000 
-8%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP GỖ SỒI CHỮ I _ TBS-07

4.400.000 
-8%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP GỖ SỒI CHỮ L _ TBS-08

4.400.000 
-8%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP GỖ SỒI CHỮ I _ TBS-09

4.400.000 
-8%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP GỖ SỒI CHỮ I _ TBS-10

4.400.000 
-5%
5.300.000 
-5%
5.300.000 
-8%
4.600.000 
-5%
5.300.000 
-7%
5.300.000 
-7%
5.300.000 
-7%
5.300.000 
-7%
5.300.000 
-7%
5.300.000 
-6%
6.800.000 
-7%
5.300.000 
-4%
5.300.000 
-7%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP LAMINATE L-01

5.400.000 
-7%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP LAMINATE L-02

5.400.000 
-7%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP LAMINATE L-03

5.400.000 
-7%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP LAMINATE L-04

5.400.000 
-7%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP LAMINATE L-05

5.400.000 
-7%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP LAMINATE L-06

5.400.000 
-7%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP LAMINATE L-07

5.400.000 
-7%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP LAMINATE L-08

5.400.000 
-7%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP LAMINATE L-09

5.400.000 
-7%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP LAMINATE L-10

5.400.000 
-7%

Nội thất phòng bếp

TỦ BẾP LAMINATE CHỮ L – L10

5.400.000 

NỘI THẤT PHÒNG NGỦ

-12%

GIƯỜNG

GIƯỜNG G-01

7.500.000 
-17%

GIƯỜNG

GIƯỜNG G-02

7.500.000 
-17%

GIƯỜNG

GIƯỜNG G-03

10.000.000 
-17%

GIƯỜNG

GIƯỜNG G-04

10.000.000 
-17%

GIƯỜNG

GIƯỜNG G-05

10.000.000 
-17%

GIƯỜNG

GIƯỜNG G-06

10.000.000 
-17%

GIƯỜNG

GIƯỜNG G-07

10.000.000 
-17%

GIƯỜNG

GIƯỜNG G-08

10.000.000 
-6%

GIƯỜNG

GIƯỜNG G-09

8.000.000 
-15%

GIƯỜNG

GIƯỜNG G-10

5.500.000 
-12%

GIƯỜNG

GIƯỜNG G-11

7.500.000 
-13%

GIƯỜNG

GIƯỜNG G-13

7.000.000 
-12%

GIƯỜNG

GIƯỜNG G-14

7.500.000 
-11%

GIƯỜNG

GIƯỜNG G-15

8.000.000 
-12%

GIƯỜNG

GIƯỜNG G-16

7.500.000 
-11%

GIƯỜNG

GIƯỜNG G-12

8.500.000 
-12%

GIƯỜNG

GIƯỜNG G-17

7.500.000 
-11%

GIƯỜNG

GIƯỜNG G-18

8.500.000 
-17%

GIƯỜNG

GIƯỜNG G-19

10.000.000 
-6%

GIƯỜNG

GIƯỜNG G-20

7.500.000 
-18%

Nội thất phòng ngủ

TA 01 – TỦ QUẦN ÁO 3 CÁNH

1.800.000 
-18%

Nội thất phòng ngủ

TA 02 – TỦ QUẦN ÁO 2 CÁNH

1.800.000 
-18%

Nội thất phòng ngủ

TA 03 – TỦ QUẦN ÁO 2 CÁNH

1.800.000 
-18%

Nội thất phòng ngủ

TA 04 – TỦ QUẦN ÁO 4 CÁNH

1.800.000 
-18%

Nội thất phòng ngủ

TA 05 – TỦ QUẦN ÁO HỞ

1.800.000 
-18%

Nội thất phòng ngủ

TA 07 – TỦ QUẦN ÁO 4 CÁNH

1.800.000 
-18%

Nội thất phòng ngủ

TA 08 – TỦ QUẦN ÁO 3 CÁNH LÙA

1.800.000 
-18%

Nội thất phòng ngủ

TA 13 – TỦ QUẦN ÁO 4 CÁNH

1.800.000 
-18%

Nội thất phòng ngủ

TA 12 – TỦ QUẦN ÁO CÁNH LÙA

1.800.000 
-13%
2.800.000 
-13%
2.800.000 
-12%
3.000.000 

Nội thất phòng ngủ

TỦ ĐẦU GIƯỜNG TG-01

Nội thất phòng ngủ

TỦ ĐẦU GIƯỜNG TG-02

Nội thất phòng ngủ

TỦ ĐẦU GIƯỜNG TG-03

Nội thất phòng ngủ

TỦ ĐẦU GIƯỜNG TG-04

Nội thất phòng ngủ

TỦ ĐẦU GIƯỜNG TG-05

tất cả dự án

XEM TẤT CẢ CÁC DỰ ÁN
-43%
4.500.000 
-45%
-43%
6.500.000 
-46%
-46%
-49%

BẾP ĐIỆN TỪ - BẾP TỪ

BẾP TỪ ĐƠN FD-119 M

2.000.000 
-44%

BẾP ĐIỆN TỪ - BẾP TỪ

BẾP TỪ NHẬP KHẨU MALAYSIA FD-9560MS

9.800.000 
-48%

BẾP ĐIỆN TỪ - BẾP TỪ

BẾP TỪ FANDI FD – 226I

6.000.000 
-46%

BẾP ĐIỆN TỪ - BẾP TỪ

BẾP TỪ FANDI : FD-SLIDE 228I

7.500.000 
-46%
7.500.000 
-45%

BẾP ĐIỆN TỪ - BẾP TỪ

BẾP TỪ NHẬP KHẨU MALAYSIA FD – 829MDI

7.645.000 
-45%

BẾP ĐIỆN TỪ - BẾP TỪ

BẾP TỪ NHẬP KHẨU MALAYSIA FD – 829MCI

7.645.000 
-50%

BẾP ĐIỆN TỪ - BẾP TỪ

BẾP TỪ NHẬP KHẨU MALAYSIA FD-8560MS

7.450.000 
-50%

BẾP ĐIỆN TỪ - BẾP TỪ

BẾP TỪ NHẬP KHẨU MALAYSIA FD – 829MFI

7.300.000 
-50%

BẾP ĐIỆN TỪ - BẾP TỪ

BẾP TỪ NHẬP KHẨU MALAYSIA FD – 839MRI

9.750.000 
-50%

BẾP ĐIỆN TỪ - BẾP TỪ

BẾP TỪ NHẬP KHẨU MALAYSIA FD – 939MRI

8.900.000 
-45%

BẾP ĐIỆN TỪ - BẾP TỪ

BẾP TỪ XUẤT XỨ CHLB ĐỨC FD-866 PLUS

13.000.000 
-44%

BẾP ĐIỆN TỪ - BẾP TỪ

BẾP TỪ XUẤT XỨ CHLB ĐỨC FD-899 PLUS

13.500.000 
-50%
7.250.000 

tin tức & sự kiện